Navigácia

Mapa

Počet návštev: 1679356

Sobota 18. 11. 2017

Narodeniny a meniny

Zajtra (Nedeľa 19.11.2017)
Alžbeta Horvátová (6.A)
Alžbeta Pankuchová (9.šp.B)
Alžbeta Šestáková (9.šp.B)

Kalendár

 • Do galérie Úcta k starším boli pridané fotografie.

 • Jeseň je v plnom prúde, o čom nám hovoria nielen opadané listy, ale i pusté polia, či farbou prekypujúca príroda. A práve vtedy sa pozastavíme a spomenieme si na tých, vďaka ktorým sme tu. Na našich najbližších starých rodičov či známych. A tak i my sme na sklonku októbra chceli potešiťtých, ktorí si to najviac zaslúžia – našich blízkych. Nuž sme si pre nich pripravili nápaditý program,ktorý sa realizoval v dvoch etapách. Hneď na začiatku žiaci 5.A a žiaci špeciálnych tried i naše tanečníčky veselo potešili tých, ktorí v našej škole prežili čas svojho vzácneho života. Našich bývalých učiteľov, ktorí sa i po niekoľkých rokoch k nám radi a s láskou vracajú. Aj keď sú už na dôchodku,s láskou prichádzajú na miesto, ktoré je ich srdcu blízke. O ich radosti nám napovedal ich úsmev na tvári a vzácne rozhovory, ktoré sme mali možnosť s nimi prežiť po vystúpení . Po tomto programe vystúpili naši žiaci i pre svojich najbližších, pre ktorých si prichystali program plný básní, piesní, tancovči scénky. Veríme, že ich vystúpenie pobavilo i rozosmialo a dúfame, že aspoň na chvíľku pozabudli na starosti a bôle, ktoré ich sužujú. Ďakujeme všetkým, ktorí neodmietli naše pozvanie a aspoň nakrátku chvíľku pookriali radosťou pri našich piesňach či tancoch. Mgr. M. Eliášová, PhDr. T. Majerová

 • 7. 11. 2017

  Do galérie Noc v škole boli pridané fotografie.

 • Futbalový turnaj Novák cup ZŠ v Giraltovciach v spolupráci s mestom Giraltovce dňa 27.októbra organizovali na počesť Igora Nováka futbalový turnaj NOVÁK CUP pre základné školy z blízkeho okolia. Konal sa v športovej hale Igora Nováka v Giraltovciach. Predstavilo sa na ňom 5 škôl a 50 žiakov. Turnaj sa hral v systéme každý s každým. Kto získal najviac bodov, ten vyhral. Našu školu reprezentovali žiaci 7.,8. a 9. ročníka. Tento rok bol pre našich chlapcov veľmi úspešný. S každou školou si poradili a ťahali za víťazný koniec. V štyroch dueloch nastrieľali až 22 gólov, inkasovali iba 4 –krát, a tak sa stali suverénnym víťazom tohto ročníka. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

 • Posledný októbrový pondelok a týždeň už tradične patrí knihe. Medzinárodný deň školských knižnícvyhlásila Dr. Blanche Wools, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Oslavujesa od roku 1999. Tento deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí.Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniua získavanie si čo najväčšieho počtu milovníkov literatúry. Keďže kniha má nezastupiteľné miestov živote človeka, aj my sme sa v tento deň zapojili na hodinách literatúry do rôznych čitateľskýchaktivít. Cieľom týchto podujatí bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov trvalý vzťahku knihe a k čítaniu. Témou tohto dňa bola slovenská osobnosť Milan Rastislav Štefánik. Tento deňsme čitateľské aktivity začali rozhlasovou reláciou. Do školy sme si pozvali i hostí – bývalých učiteľov,ktorí žiakom čítali a sprostredkúvali základné informácie o tejto osobnosti. Práca žiakov bolarôznorodá. Piataci vyrábali leporelo o živote M. R. Štefánika, aby mohli svoje vedomosti jednoduchouformou odovzdať mladším deťom. Šiestaci sa tvorivo popasovali s komiksom, žiaci siedmeho ročníkavytvárali baladu o živote jednej z našich najvýznamnejších osobností. A ôsmaci sa podujali staťredaktormi a svoje získané vedomosti odovzdať žiakom prostredníctvom príspevku uverejnenéhov školskom časopise. Žiaci tvorivo pracovali a so záujmom si vychutnávali nové poznatky. Veríme, žetakého formy hodín boli pre všetkých plné

 • Október – mesiac úcty k staršímČlovek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čozračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majúradi.Práve tieto slová sa nám potvrdili na návšteve , ktorú absolvovali žiaci špeciálnych triedv tomto jesennom mesiaci. Pripomenuli sme si jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byťzrodená v duši človeka - úctu k starším. Majster Život nás tvaruje a formuje svojimiskúškami, radosťami a starosťami. Aj o tom nám porozprávala najstaršia obyvateľka nášhomesta pani Zuzana Kucháriková. Narodila sa 24. novembra 1916 a ak Pán Boh nadelí, dožijesa o mesiac stojeden rokov. Teší sa z veľkej rodiny. Vychovala tri deti – synov Pavla, Jána adcéru Máriu. Má jedenásť vnúčat, dvadsaťsedem pravnúčat a jedno prapravnúča.„Tri deti sme vychovali, ale nikdy som sa za ne nemusela hanbiť. Boli veľmi poslušní, ľudiami ich závideli a aj učitelia ich mali radi,“ prezradila jubilantka.Najväčší strach o ne mala, keď boli choré a lekárom za starostlivosť nosila cukor.„Mala som neľahký život, ale bolo dobre. Boh dopustil, no neopustil. Ďakujem mu veľmipekne a modlím sa, aby mi dal zdravia. Jeho vôľa, dokedy budem žiť,“ tvrdí.Okrem bežných problémov vo svojom veku nemá žiadne vážnejšie zdravotné ťažkosti, lenslabšie počuje a ťažšie sa jej chodí. Pamäť a zrak jej však výborne slúžia. Piesne zo spevníkavie naspamäť, aj keď si už nezaspieva a číta dodnes bez problémov.

 • Inokedy tiché nočné priestory našej školy zažili rušnú noc. Žiaci 3.A triedy 20.októbra2017 večer oživili chodby našej školy. Učiť sa zážitkovo a zaujímavo bolo cieľom tejto superakcie NOCI V ŠKOLE.Stretnutie sme začali súťažou: 3.A má talent, kde sa mohli predviesť experti našej triedy.Videli sme tanec, spev, kúzla, recitáciu a rôzne športové triky či gymnastiku. Aby smevydržali čo najdlhšie, tak sme sa posilnili pizzou, ktorú máme v Giraltovciach suprovú.Pokračovali sme diskotékou a súťažami a nevedeli sme sa dočkať nočného behu školou.Žiakov čakali stanovištia, kde museli preukázať nielen vedomosti a vtip, ale aj obratnosť,pohotovosť, rýchlosť, postreh a ďalšie zručnosti a spôsobilosti. Tajnička znela: ŠKOLA JE ZÁBAVNÁ A HRAVÁ. Tí, ktorí úspešne prišli do cieľa a splnili všetky nástrahynebezpečnej nočnej cesty, získali – sladký poklad aj vecné ceny.Za odmenu sme si zaslúžili aj krásnu rozprávku . Ani sme sa nenazdali a noc sa začala. Mysme od únavy zaľahli do svojich spacákov a čakali sme, čo sa nám bude v škole snívať.Únava nás rýchlo premohla a celá miestnosť zmĺkla.Ani zvony na kostolnej veži z blízkeho kostola nás ráno nezobudili. Pomaličky sme sapreberali do zahmleného sobotného rána. Spokojní a plní krásnych zážitkov sme sa rozlúčilia odchádzali domov. Veríme, že o tejto noci v škole budeme ešte dlho rozprávať a spomínať.triedna učiteľka Mgr. Slávka Dzurjuvová

 • Dňa 29.9.2017 sme navštívili Noc výskumníkov v Košiciach, kde sa konal festival vedy a techniky. Bolo tam 70 zaujímavých stánkov z oblasti chémie, biológie, fyziky, techniky, práva, geografie, informatiky, matematiky, veteriny a astronómie. Veľmi nás zaujali pokusy z chémie PF UPJŠ, šifrovanie hesiel a moderné technológie technických fakúlt TUKE. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie nám predstavila rôzne exotické zvieratá. Chlapcom sa páčili roboty, ktoré ovládali mladí vedci pomocou bluetooth aplikáciou v mobile. Bola tam aj študentka práva, ktorá nám hovorila výhody štúdia na Slovensku aj v zahraničí. Robili sme aj všelijaké geografické kvízy a spájali mapy. Bol to pre nás veľký zážitok.   

 • 6. 10. 2017

  Do galérie Dejiny trochu inak boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Giraltovciach,
  Budovateľská 164/4, 08701 Giraltovce
 • 054/7322207

Fotogaléria