Navigácia

Počet návštev: 2934345

Štvrtok 25. 2. 2021

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 25.2.2021)
Zajtra (Piatok 26.2.2021)
Šarlota Juhasová (0.r)
Viktor Grundza (4.C)
Pozajtra (Sobota 27.2.2021)
Lesana Pémová (2.B)
Alexander Dirda (1.A)
Alexander Kurej (7.B)
 • Mesto Giraltovce v zmysle §114 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 5,00 Eur.

  Dodatok_skd.pdf​​​​​​​

 • Vážení rodičia !

  Vyplácanie dopravného žiakom školy, sa uskutoční počas nasledujúceho týždňa.

  Od 15.2.2021 do 19.2.2021 v čase od 8:00 - 12:00 na sekretariáte školy (Budovateľská 164/4)

  Podmienky vstupu do školy:

  • zákonný zástupca sa preukáže negatívnym testom, nie starším ako 7 dní, alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 a občianskym preukazom

  Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia.

 • Podľa usmernenia ministra školstva s frekvenciou sedem dní riaditeľ školy alebo školského zariadenia zabezpečuje vykonávanie testov alebo, ak nemá zriadenú MOM, vyžaduje testy od zamestnancov, zákonných zástupcov detí. Žiaci 1. stupňa sa netestujú.

 • V lete, v zime, v búrke, v daždi,
  keď sa von nik neodváži,
  na horách sa stala beda,
  horskú službu volať treba!

  Začiatkom mesiaca december Ministerstvo vnútra SR zaslalo výzvu všetkým deťom: ,,Detičky, zoberte do rúk farbičky a nakreslite pre nás tie najkrajšie zimné obrázky, zachyťte vianočnú atmosféru. Motív môže byť spojený s profesiou polície, hasičov, horských záchranárov i športovcov, ktorí nás reprezentujú pod hlavičkou Športového centra polície.“ Na túto výzvu zareagovali aj žiaci 2.B triedy Základnej školy ako organizovanej zložky Spojenej školy so svojou triednou učiteľkou PaedDr. Annou Galíkovou. Tá na Ministerstvo vnútra SR poslala výtvarné diela žiakov 2. B triedy, ale aj kresby svojich bývalých študentov. Práca vtedy desaťročnej žiačky 4. B triedy Evky Kollárovej, súčasnej študentky Gymnázia v Giraltovciach, komisiu oslovila natoľko, že bola vybraná ako úvodná kresba novoročných pozdravov Ministerstva vnútra SR. Svojím obrázkom Evka potešila kolegov, priateľov a
  známych horskej záchrannej služby. Na svojich žiakov s radosťou spomína a praje im veľa ďalších úspechov nielen v ich študentskom, ale aj v osobnom živote.

 • Vážení rodičia, milí žiaci, v pondelok 8. februára 2021 sa na našej škole obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa a špeciálnych tried.

  Organizácia a podmienky prevádzky I. stupňa základnej školy, ŠKD a ŠJ od 8. februára 2021

  • Škola bude otvorená od 7:00 – 16:00 pre žiakov I. stupňa a šp. tried. Žiaci pokračujú vo vzdelaní prezenčnou formou podľa platného rozvrhu hodín. Vyučovanie sa začína o 7:50.
  • Pri nástupe do školy sa žiaci musia preukázať „Vyhlásením o bezinfekčnosti“ (viď Príloha) inak
 • Žiaci materských škôl, prvého stupňa základných škôl, špeciálnych škôl, špeciálnych tried a končiacich ročníkov stredných škôl sa môžu vrátiť k plnohodnotnému prezenčnému vyučovaniu.

  • ❗ Tí, ktorí sa rozhodnú školy otvoriť, môžu tak spraviť od 8. februára 2021, a to v súlade s upraveným COVID automatom.
  • ❗ V zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ bude potrebný: negatívny test zamestnanca, negatívny test zákonného zástupcu a negatívny test žiakov končiacich ročníkov.
 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  minister školstva s účinnosťou od pondelka - 11.1.2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách.

  Vzdelávanie bude vo všetkých ročníkoch prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu pre online vyučovanie do odvolania.

  O možnom nástupe do školy a testovaní Vás budeme informovať.

 • Občianske združenie ĎAKUJEM ,,PAĽIKERAV” vyhlásilo v tomto školskom roku 5. ročník recitačnej súťaže ,,Rómovia recitujú“. Súťažilo sa v prednese prózy a poézie. Recitovalo sa v slovenčine aj v rómčine. Žiačka Základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy z 2. B triedy Laura Dreveňáková v prednese poézie obsadila 3. miesto. Vybojovala si tak postup do 2. kola celoslovenskej súťaže, ktoré sa bude konať v Košiciach. Výherkyni srdečne blahoželáme a držíme prsty k ďalším úspechom.
  PaedDr. Anna Galíková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce 08701
  Budovateľská 164/4, 087 01 Giraltovce
 • Sekretariát: 054/7322207

  Školská jedáleň: 0903 645 247

Fotogaléria